ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА HEINZ


  1. Организатор

  1.1 Организатор на кампанията и официални правила

  Ексклузивна консуматорска промоция „Барбекю кампания 2021 “ („Кампанията“) се организира и провежда от Фортуна –Ком ООД,   гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Организатор“) по възложение от H.J. Heinz supply chain europe b.v amsterdam , Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Амстердам, идентификационен номер – NL 850230378B01, Холандия , чрез своя дистрибутор (представляващ) на територията на България – Фортуна –Ком ООД,   гр.София, бул.“Ботевградско шосе“ No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

  1.2. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес www.heinz-bbq.eu през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

  Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://heinz-bbq.eu

   

  1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се считат запознати с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.heinz-bbq.eu . Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Кампанията.

  1.4. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки „HEINZ“.

  1. Период и място на провеждане на Кампанията

  2.1. Кампанията стартира,както следва:

  Верига Май Маркет- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Анет 2 и Анет 3- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Анет 4- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Бозмов- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Болеро- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Буров- считано от 00:00 ч. На 31.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 20.06.2022 г.

  Магазини Вирея Замфирови СД- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Дария- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Едеа- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Жанет 4- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Магазини Зари- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 12.06.2022 г.

  Магазини Крид ООД- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Верига магазини Лекси- считано от 00:00 ч. На 11.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 10.06.2022 г.

  Верига магазини Макс Станчев- считано от 00:00 ч. На 07.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 27.06.2022 г.

  Верига магазини Мандарин- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Верига магазини Омега- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Верига магазини Казанлък АД- считано от 00:00 ч. На 03.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 03.07.2022 г.

  Магазин Грош- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Верига магазини Риволи- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г

  Верига магазини СиБиЕс- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Верига магазини Слънчеви лъчи- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Верига Съни Маркет- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.

  Верига магазини ЦБА- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Верига магазини Life- считано от 00:00 ч. На 09.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 09.06.2022 г.

  Верига магазини Фантазия- считано от 00:00 ч. На 25.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 25.06.2022 г.

  Магазин Еделвайс- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Магазин Никол ММ- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Магазин Стоми- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Верига магазини Фреш Маркет- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Верига магазини Георги Венциславов - считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.

  Верига магазини Тим ООД, Юппи ООД, Велес- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.  2.2. Кампанията се провежда единствено в търговските обекти на магазини Май Маркет,Анет 2 и Анет3, Анет 4, Бозмов, Болеро, Буров, Вирея Замфирови СД, Дария, Едеа, Жанет 4,Зари, Крид ООД, Лекси, Макс Станчев, Мандарин, Омега, Риволи, СиБиЕс, Слънчеви лъчи, Съни Маркет, ЦБА, Life, Фантазия, Казанлък АД, Грош, Еделвайс, Никол ММ, Стоми, Фреш Маркет, Георги Венциславов,Тим ООД, Юппи ООД, Велес, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

  1. Право на участие

  3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Кампанията, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Кампанията не могат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя или за магазини Май Маркет, Анет 2 и Анет3, Анет 4, Бозмов, Болеро, Буров, Вирея Замфирови СД, Дария, Едеа, Жанет 4,Зари, Крид ООД, Лекси, Макс Станчев, Мандарин, Омега, Риволи, СиБиЕс,Слънчеви лъчи, Съни Маркет, ЦБА, Life, Фантазия, Казанлък АД, Грош, Еделвайс, Никол ММ, Стоми, Фреш Маркет, Георги Венциславов,Тим ООД, Юппи ООД, Велес, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

  1. Участващи продукти

  4.1. В Кампанията участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “HEINZ“.

  4.2. Участващите в Кампанията продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Кампанията.

  1. Начин за провеждане на Кампанията

  5.1. За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

  Стъпка 1 : Да закупи поне 1 бр. продукт с марката „HEINZ“ от търговски обект на магазини Май Маркет, Анет 2 и Анет 3, Анет 4, Бозмов, Болеро, Буров, Вирея Замфирови СД, Дария, Едеа, Жанет 4,Зари, Крид ООД, Лекси, Макс Станчев, Мандарин, Омега, Риволи, СиБиЕс,Слънчеви лъчи, Съни Маркет, ЦБА, Life, Фантазия, Казанлък АД, Грош, Еделвайс, Никол ММ, Стоми, Фреш Маркет, Георги Венциславов,Тим ООД, Юппи ООД, Велес, находящ се на територията на Република България;

  Стъпка 2 : Да изпише собственоръчно с химикал или перманентен маркер на гърба на касовата бележка съдържаща и удостоверяваща покупката на продукт Heinz данни за връзка, а именно:

  а) Мобилен телефонен номер;

  б) Име и Презиме;

  Стъпка 3 : Да сгъне и пусне касовата бележка в специално пригодена за целите на Кампанията непрозрачна кутия, поставена на територията на търговския обект.

  Всеки участник, има правото да участва с неограничен брой касови бележки.

  С извършването на горните стъпки, участникът декларира, че приема и е напълно съгласен с официалните правила на Кампанията и Политиката за поверителност и обработка на лични данни.

  5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Кампанията е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

  5.3. Регистрираните касови бележки, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

  1. Награди и теглене на печелившите

  6.1. Наградите в Кампанията са:

  За верига Магазини:

  Май Маркет:

  Голяма награда - 12 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 24 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 24 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Анет 2 и Анет 3:

  Голяма награда - 5 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 10 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 10 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Анет 4:

  Голяма награда - 4 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 8 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 8 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Бозмов:

   

  Голяма награда - 4 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 8 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 8 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Болеро:

  Голяма награда - 16 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 32 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 32 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Буров:

  Голяма награда - 5 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 10 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 10 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

   

  Вирея Замфирови СД:

  Голяма награда - 2 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 4 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 4 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Дария:

  Голяма награда - 4 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 8 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 8 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Едеа:

  Голяма награда - 4 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 8 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 8 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Жанет 4:

  Голяма награда - 5 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 10 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 10 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Зари:

  Голяма награда - 10 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 20 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 20 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Крид ООД:

  Голяма награда - 3 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 6 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 6 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Лекси:

  Голяма награда - 2 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 4 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 4 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Макс Станчев:

  Голяма награда - 4 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 8 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 8 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Мандарин:

  Голяма награда - 3 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 6 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 6 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Омега:

  Голяма награда - 2 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 4 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 –4 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Риволи:

  Голяма награда - 4 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 8 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 8 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  СиБиЕс:

  Голяма награда - 10 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 20 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 20 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Слънчеви лъчи:

  Голяма награда - 2 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 4 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 4 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Съни Маркет:

  Голяма награда - 12 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 24 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 24 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  ЦБА:

  Голяма награда - 22 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 44 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 44 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

   

  Life:

  Голяма награда - 6 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 12 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 12 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Фантазия:

  Голяма награда - 2 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 4 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 4 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Казанлък АД:

  Голяма награда - 4 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 8 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 8 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Грош:

  Голяма награда - 1 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 2 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 2 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Еделвайс:

  Голяма награда - 1 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 2 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 2 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Никол ММ:

  Голяма награда - 1 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 2 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 2 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Стоми:

  Голяма награда - 1 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 2 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 2 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Фреш Маркет:

  Голяма награда - 17 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 34 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 34 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Георги Венциславов:

  Голяма награда - 3 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 6 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 6 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

  Тим ООД, Юппи ООД, Велес:

  Голяма награда - 11 бр. уред за хот дог „Ариете“

   

  Малка награда № 1 - 22 бр. Хот Дог сос Heinz

   

  Малка награда № 2 – 22 бр платнени торбички с логото на Heinz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.2. Стойността на наградите не надвишава 100 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, стойността на наградите се счита за незначителна и не подлежи на облагане.

  6.3. Теглене на печелившите:

  6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Кампанията. Всеки последващ опит за участие в Кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Кампанията, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

  6.3.2. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „HEINZ“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

  6.3.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : Тегленето на печелившите ще се извърши чрез ръчно изтегляне от представител на Фортуна- Ком ООД. Тегленията се извършват след края на промоцията на следната дата:

  Дата на Теглене:

  6.06.2022 за верига магазини Май Маркет

  6.06.2022 за верига магазини Анет 2 и Анет 3

  6.06.2022 за верига магазини Анет 4

  6.06.2022 за верига магазини Бозмов

  7.06.2022 за верига магазини Болеро

  22.06.2022 за верига магазини Буров

  6.06.2022 за верига магазини Вирея Замфирови СД

  7.06.2022 за верига магазини Дария

  14.06.2022 за верига магазини Едеа

  7.06.2022 за верига магазини Жанет 4

  13.06.2022 за верига магазини Зари

  7.06.2022 за верига магазини Крид ООД

  13.06.2022 за верига магазини Лекси

  30.06.2022 за верига магазини Макс Станчев

  2.07.2022 за верига магазини Мандарин

  6.06.2022 за верига магазини Омега

  8.06.2022 за верига магазини Риволи

  6.06.2022 за верига магазини СиБиЕс

  7.06.2022 за верига магазини Слънчеви лъчи

  8.06.2022 за верига магазини Съни Маркет

  7.07.2022 за верига магазини ЦБА

  13.06.2022 за верига магазини Life

  28.06.2022 за верига магазини Фантазия

  05.07.2022 за верига магазини Казанлък АД

  01.07.2022 за магазин Грош

  01.07.2022 за магазин Еделвайс

  04.07.2022 за магазин Никол ММ

  05.07.2022 за магазин Стоми

  4.07.2022 за верига магазини Фреш Маркет

  4.07.2022 за верига магазини Тим ООД, Юппи ООД, Велес

  5.07.2022 за верига магазини Георги Венциславов


   

   
   

     ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

  6.3.4.  Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане на посочения от тяхна страна телефонен номер.

  6.3.5. Освен печелившите участници, в  тегленето ще бъдат изтеглени и 3 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за  спечелил участник; или участникът не е намерен на посочения телефон ; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

  6.3.6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : обявяването на печелившите се извършва до 24 часа от съответното теглене по реда на т. 6.3.3 по-горе . Печелившите се обявяват и на интернет страницата на Кампанията: www.heinz-bbq.eu Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

  6.3.7. Наградите ще бъдат предадени лично на спечелилите в обекта, в който са участвали от представител на фирма Фортуна- КОМ ООД,  в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе.. В случай че участникът не посети обекта, в който е участвал за награда, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

  6.3.8. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. 

  6.3.9. Организаторът не гарантира на участниците в кампанията, че срещу закупуването на продукт с марката HEINZ в рамките на периода на кампанията ще спечелят, която и да е от предварително обявените награди.

  6.3.10. Не се допуска замяна на награди срещу пари, срещу други продукти и каквито и да било други изгоди.

  1. Ограничения на отговорността.Дисквалификация на участник

  7.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Кампанията www.heinz-bbq.eu и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

  7.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

  7.3. Организаторът на Кампанията и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Кампанията.

  7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или доставката на наградите.

  7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

  7.6 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Промоционална игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

  7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

  7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

  7.9. Забранени са действия от страна на участници в Кампанията, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Кампанията или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

  7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Кампанията, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

  1. Прекратяване на Кампанията

  8.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Кампанията се обявява на www.heinz-bbq.eu ,  с което участието на лицата се прекратява автоматично.

  1. Защита на личните данни

  9.1. Организаторът на Кампанията е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Кампанията.

  9.2. С участието си в Кампанията, участникът декларира, че е запознат с Политиката, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на Кампанията, както и в случай, че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359887 123***) ще бъде публикуван на www.heinz-bbq.eu  в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

  9.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

  9.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

  9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

  9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.heinz-bbq.eu


  9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: гр.София 1517, бул.“Ботевградско шосе“ № 247

  9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

  1. Разни

  10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Кампанията, или между Изпълнителя и участниците в Кампанията се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

  10.2. В рекламните материали за Кампанията, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.